بسمه تعالی حجاج ایرانی زیارت قبول وبارش باران درسرزمین حج نشانگر زیارت پاک ومخلصانه حجاج است همانگونه که ولی امرمسلین جهان حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای فرمودند بقیه حجاج هم با ملت ایران فرقی ندارند انگلیس آمریکا رژیم صهیونیستئ فقط می خواهند مسلمین جهان رابه جان هم بیندازند اختلاف بین مسلمین کارهمیشهگی آنهاست. پادشاه عربستان جناب عزیز سلمان وولیعهد عربستان جناب محمد سلمان ظلم به مردم یمن اشتباه بزرگی است کارجناب محمدسلمان در دستگیری فاسدان دررژیم آلصعود خوب بوده است ولی حمله به مردم یمن خیلی کار اشتباهی است یا حمایت ازاشغالگری آلخلیفه و برای سرکوب مردم نگین خلیج فارس جمهوری اسلامی ایران(بحرین) آلصعود بدانند نباید به ظلم خود ادامه دهد وحامی ظالم باشد آیا پول اینقدر ارزش دارد که کشتار برادر دینی خود بی ارزش برادرم حوثئ دریمن قطعا پیروزاین فتنه ها خواهد بود چون پشتیبان اوملت شریف یمن هستند حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم امام جمعه نگین خلیج فارس هم پیروز انقلاب بحرین وبیرون کردن اشغالگران خواهد بود ما حامی مظلوم هستیم ودشمن ظالم عالیجنابان آلصعود کمی تفکر کنند به ظلم وحمایت ازظالم پایان خواهند داد آیا سنی راکشتن ثواب است یاکشتارانسان ثواب است چرا امام رضاع دعوت مامون عباسی راردکرد ولی مامون گفت به مدینه حمله خواهد کردامام ع فرمود اگر به خاطرمن خون ریزی شود خوب نیست به طوس سفرکرد آیا این درست است یا خون ریزی مردم یمن رییس جمهورسابقه رانخواهند آلصعود این راباید تحمیل کند که باید قبول کنید این ظلم نیست ما ایرانیان حمامی مظلوم هستیم وخواهیم بود