بسمه تعالی کردستان عراق زمان جنگ رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران محبت زیادی درحق ملت ایران انجام داده اند ولی الان نمی دانم دولت آمریکا وانگلیس ورژیم صهیونیستی برادرم معسود بارزانی را جادو کردن یا مثل حربن ریحایی وعده داده اند جناب معسود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق برادر ورفیق جمهوری اسلامی ایران زدانقلاب اسلامی ایران درکردستان عراق پایگاه زده اند وتمام حمله ها وترورها درغرب کشورمان ازکردستان عراق است انگلیس می خواهد بااختلاف بین ما مسلمانان برما حکومت کنند جنابعالی مسول هرگونه اقدامات نظامی علیه شهرها وروستاها غرب کشورما هستید جنابعالی می دانید بسیج وسپاه پاسداران بخواهند 24ساعت نمی کشد تمام کردستان را زیرنظر امنیت خودشان درمی آوردند اما ملت شریف ایران احترام به جنابعالی ودولت کردستان عراق هیجگونه اقدامی انجام نمی دهند ولی امرمسلمین جهان حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای ما برای امنیت ملت ها آماده هستیم جنابعالی گروهای ترویستی را متلاشی واز اقدام آنها برعلیه کشور ما جلوگیرنمایم فریب انگلیس وحلیه آنها رانخوردید بنده کردها راچه کردکشورمان باشد یا عراق یا سوریه یاترکیه مردانه شجاع می دانم باتشکر خدمتگزار ملت ایران