بسمه تعالی سلام خدمت حاج آقا شهیدی وخسته نباشید به خاطر نامیدن افراد کشته شده درحادثه تروریستی رژه شهراهواز بنام شهید ومجروحین این حادثه جانباز وتحت پوش قراردادن خانواد وافراد سپاسگزارم خواهشمندم باکمیسیون پزشکی هماهنگ شود دروقت فوق العاده به پروند مجروحین این حادثه پیگیری شود خیر به خودتان وبرکت درزندگیتان خداوند اعطا کند باتشکر