انالله و انا الیه راجعون همسنگرگرامی سرداربزرگوارحاجی زاد مشیت الهی در سلسله تقدیر، حیات فانی و خاکی مرحوم فقید پدربزرگوارتان را به انتها رسانید و زندگی جاودان او آغاز شد. هر چند رحلت انسانهای متدین و پاک سرشت بر ایشان موهبتی عظیم است، اما تحملش برای بازماندگان سخت است. لذا این هجران بزرگ را به شما و خانواده معظمتان تسلیت عرض نموده، از ایزد متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم از طرف بسیجی مجتبی محمدی