ایران جاوید باشهدای سربلند : شهادت چند تن از کارکنان ناجا درچهاربهار دراقدام ترویستی را به سردار حاج حسین اشتری وخانواده شهدا تسلیت واز خداوندبرای آنها صبر درخواستارم