بسمه تعالی هرگونه تهمت وغیبت حق ناس است وروز قیامت باید جوابگو باشیم امروز درمجلس افرادی به افردی یاخارج ازمجلس شورای اسلامی به نمایندگان ملت شریف تهمت زدن آیا ما ندیدیم امام حسین ع بایزید بیعت نکرد چه حرف های تهمت آمیز به امام ع وارد کردن افرادی گفتند به خاطرزن است افرادی گفتندبه خاطر حکومت است افرادی گفتند امام ع ازدین خارج شد یا شهیدآیت الله دکتربهشتی که گفتند اینهم ثروت را کجا آورده هرکس بااخلاص کامل وبادست پاک به ملت خدمت می کند تهمت افطرا می زنند نمایندگان مجلس شورای اسلامی از افراد مومن وپاک هستند هرکس می خواهد باسرصداسازی وحرف اندازی نمایندگان محترم مجلس راتخریب کند بداند چوب آن راخواهد خورد دخترجناب دکتر پزشکیان در یکی از شرکت هادولتی کارمی کند مشکل ندارد زحمت می کشد حق زحمش را می گیرد وآقا پورابراهمیی برای رفع مشکلات اقتصادی مردم با افراد میانه خوبی دارد نه برای چیز دیگر چند سال پیش آقای احمدی نژاد کلیپ درموردجناب فاضل لاریجانی درمجلس پخش کرد که بعضی افراد آن را خیلی بد توضیح دادند آن فیلم باآقای سعید مرتضوی این بود که آقای لاریجانی از آقای مرتضوی خواسته بود که وضعیت نابسامان کشوررادرست کنیم وبه اوفرموده بود صلاح نیست شما درتامین اجتماعئ بمانید وامروزهم همان برنامه راخواستند اجراکنند که باهوشیاری خود نمایندگان محترم خاموش شد هرکس به مسولین پاک وبااخلاص می خواهد تهمتی وارد کند بداند که ستون پنجم دشمن است الخصوص دراین موقیعت خدمتگزار ملت ایران محمدی