بسمه تعالی سلام خدمت حضرت آیت الله عظمی سیدموسی شبیری زنجانی وخسته نباشید دیدارهای مرجع عظام تقلید برای همه مورد احترام است حتی اگر دشمنان اسلام باشند مهمان حرمت دارد ودرپیشگاه خداوند عزیز است جناب دکترسیدمحمد خاتمی یکی ازدولت مردان نمونه است که درهشت سال مسولیت خود ثابت نموده است اختلاف که پیش آمده است از سال1388به خاطر بعضی افراد است که از محبت اهل بیت بوی نبردن وکاسبان تحریم هستند سخنان جناب دکتر خاتمی را بارها گوش کرده ام وبعضی شروط او قابل قبول است آزادی تمام زندانی های سیاسی بدون مسلح وبدون تخریب اموال عمومی آنهای که افراد های زیادی را زد انقلاب می نامند خودشون از سواستفاده جایگاه خود ضربی به نظام جمهوری اسلامی ایران وارد می کنند که دشمن وارد نمی کند هرگونه بی حرمتی را بی توجه ای افراد درنظربگیرید باتشکر ازبعضی افراد خواهشمندم ازطرف مقام معظم رهبری خامنه ای عزیز صحبت نفرمایند آتش به اختیاریم ولی درحرمت مرجع عظام تقلید مهم تر